Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace SGGW w Warszawie - edycja VIII, 2021/2022


Zajęcia dydaktyczne w pierwszym semestrze tegorocznej edycji studiów (2020/2021) rozpoczną się w październiku.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

"Plan zajęć", "Planowane terminy zjazdów"


Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Szczegółowe warunki rekrutacji.

Opłata czesnego za dwa semestry 3500 zł + 500 zł (wpisowe) łącznie = 4000 zł

W przypadku opłaty jednorazowej czesnego przysługuje zniżka 200 zł czyli 3300 zł czesne + wpisowe 500 zł łącznie = 3800 zł

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką prawa podatkowego, kadr i płac.

Informacje o wykładowcach

Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace
Celem Studiów Podyplomowych Prawo Podatkowe - Kadry i Płace SGGW w Warszawie jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo płacowej. Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace umożliwiają nabycie umiejętności analizowania oraz rozumienia przepisów podatkowych oraz zagadnień kadrowych.
Studia umożliwiają uzyskanie wymaganych kwalifikacji do pracy w biurach rachunkowych oraz w biurach zajmujących się doradztwem podatkowym. Studia pomogą w prowadzeniu dobrze zorganizowanej administracji kadrowo-płacowej.
Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa podatkowego i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
Studia podyplomowe Prawo Podatkowe - Kadry i Płace dają przygotowanie do wykonywania zawodu: specjalisty ds rachunkowości podatkowej (Kod zawodu: 241105 według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności), specjalisty ds wynagrodzeń (Kod zawodu: 242310), oraz specjalisty ds. kadr (Kod zawodu: 242307). Rynek pracy w dalszym ciągu odczuwa brak pracowników o wysokich kwalifikacjach w tych grupach zawodowych.
Zainteresowanie tym kierunkiem studiów w SGGW wynika m.in. ze zróżnicowanej formy prowadzonych zajęć oraz z bogatej oferty programowej. Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w dziedzinie prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej.


SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, mieści się w
pierwszej dziesiątce najlepszych polskich szkół wyższych

(w ocenie pracodawców i kadry akademickiej, rankingi według Rzeczpospolitej,
Perspektyw, Przekroju i Magazynu Studenckiego SEMESTR)

SGGW w Warszawie od kilku lat zdobywa prestiżowy tytuł:
"Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych"

(konkurs organizowany przez Akademickie Centrum Informacyjne)